Dienstenbedrijf. Verbindt!
Het Dienstenbedrijf biedt service op het gebied van:
• regulier werk
• detachering
• projecten
• werken met behoud van uitkering
• werkervaringsplaats
• maatwerk


Het Dienstenbedrijf vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering. Soms is er sprake van een afstand tot de arbeidsmarkt, u kunt hierbij denken aan een tekort aan werkervaring, opleiding of een lastige persoonlijke situatie. Het Dienstenbedrijf kijkt vooral naar de motivatie en mogelijkheden van deze mensen: hun competenties en vaardigheden zijn bij ons bekend. Hebt u een vraag over inzet van personeel? Dan kunt u rekenen op gratis advies en een goede service van het Dienstenbedrijf. Uw vraag staat centraal en alles is erop gericht om de juiste match te maken. Het Dienstenbedrijf beoogt een win-win situatie voor zowel u als werkgever alsook de werkzoekende.

Partner voor ondernemende werkgevers
Juist in een tijd waarin de werkgelegenheid in sommige branches onder druk staat, wil het Dienstenbedrijf een partner zijn voor werkgevers. Binnen een onderneming zijn altijd ontwikkelingen gaande; door met u in gesprek te gaan wordt duidelijk of er ook vragen op het personeelsvlak spelen. Onze ervaring is dat er binnen een onderneming behoefte kan zijn aan bijvoorbeeld een kleinschalig onderzoek op een specifiek thema, een automatiseringsslag, het wegwerken van achterstallige administratie of simpelweg een paar extra handen naast de professionele krachten. Wat er ook speelt: wij denken graag met u mee!

Diverse werkvormen
Medewerkers van het Dienstenbedrijf investeren graag tijd om hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Daartoe bezoeken wij o.a. bedrijven om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten ‘warm’ te houden. Dit alles met een duidelijk doel: het bieden van optimale dienstverlening aan bedrijven, daar waar het gaat om (toekomstige) personeelsvragen. We zijn graag bereid om samen met u te kijken of een wens of idee in een concrete vraag kan worden omgezet. Vervolgens is het mogelijk om in kaart te brengen welke vaardigheden en competenties van belang zijn om voor uw vraag een geschikte kandidaat te selecteren.

Gunstige regelingen, geen verplichtingen
Wij begrijpen als geen ander dat u flexibel wilt zijn in uw personeelsbeleid. Uiteraard willen wij samen met u de mogelijkheden in kaart brengen voor uitstroom van geplaatste kandidaten binnen uw organisatie of via uw netwerk.Maar de samenwerking met het Dienstenbedrijf verplicht u tot niets, het brengt u alleen diverse mogelijkheden. Lees meer in de folder voor ondernemers.